Driftstatus:

Demo och exempelkod för BankID

2023-09-13

Se användarflödet för hur en säker och användarvänlig implementation av BankID i dina tjänster ska fungera.

BID-society_faded

BankID uppdateras kontinuerligt för att möta nya krav och stå emot hot. För att hålla säkerheten och användarvänligheten på en hög nivå är det viktigt att BankID implementeras på rätt sätt. För att göra det enklare att se och förstå hur användarflödet ska se ut har vi tagit fram en demo .

Se och prova användarflöden

I demon kan du testa både identifiering och underskrift med ditt eget vanliga BankID. Du kan också prova hur det skulle se ut med din egen text för Min avsikt vid identifiering, eller beskrivande text för underskrift.

Till demon

Exempelkod för utvecklare

Koden som genererar demon finns tillgänglig på Github som en hjälp för utvecklare. Koden är avsedd som guidning och hjälp och behöver anpassas för att fungera med dina system. För hjälp med teknisk implementation, följ vår tekniska guide eller ta hjälp av en integratör.

Till Github

Fler nyheter