Beställ BankID i tre enkla steg

Med BankID får ni en säker och enkel lösning för era användare att identifera sig samt skriva under i era tjänster. BankID är Sveriges mest använda e-legitimation och de allra flesta är redan bekanta med BankID och känner sig trygga med att använda det. Gör så här för att beställa BankID:

1. Anslut till Valfrihetssystem

För att kunna använda BankID behöver ni vara anslutna till Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för att få hjälp med detta.
Läs mer hos DIGG

2. Anmäl anslutning till BankID

Fyll i anmälningsblanketten och skicka den med e-post till valfrihetssystem@bankid.com.
Anmälan av anslutning till BankID enligt Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

3. Skapa och installera certifikat

  • Skapa en certifikatsbegäran i verktyget BankID Keygen. Instruktioner finns på beställningsblanketten.

  • Behörig beställare hos er mejlar filen till valfrihetssystem@bankid.com.

  • Ert certifikat tas fram inom tre vardagar och levereras via e-post till er behöriga beställare.

Klart för integration

Nu är det dags att integrera BankID i er tjänst. Ni kan välja att göra det själva eller ta hjälp av en teknisk integratör.

Hör av dig om du har frågor

Mejla oss på valfrihetssystem@bankid.com.