Driftstatus:

Låga trösklar och säkra steg

Med BankID kan dina kunder snabbt och säkert identifiera sig och göra underskrifter i din e-tjänst.

Nästan alla svenskar använder redan BankID och känner sig trygga med det. Det förtroendet får du med dig i dina tjänster.

Kvinna_ipad_kontor-1400x930

1. Börja med ett avtal

Du kan teckna avtal med en bank eller via bankens återförsäljare.

Priser och service kan skilja sig åt mellan olika aktörer. Det vanligaste är att du betalar per transaktion, det vill säga antalet identifieringar och underskrifter.

Många återförsäljare erbjuder en helhetslösning med integration, support med mera.

1. Börja med ett avtal

Banker du kan teckna avtal med

 • Danske Bank i Sverige
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SEB
 • Swedbank

Hitta kontaktuppgifter

2. Ordna ett certifikat

För att ansluta företaget behövs ett så kallat FP-certifikat. Om du köpt BankID från en bank hjälper de dig med certifikatet.

Många återförsäljare hjälper också till med detta. Om det inte ingår i ert avtal kan du köpa till tjänsten från återförsäljaren, eller från en annan integratör.

2. Ordna ett certifikat

Vill du testa?

Du vet väl att vi har en testmiljö som är gratis och öppen för alla? På så sätt kan du testa BankID innan du tecknar avtal.

Läs mer om test

3. Redo för integration

Du kan integrera BankID i dina tjänster själv eller ta hjälp av en återförsäljare/integratör.

Alternativ 1: Integrera själv
Passar bra om ditt företag har teknisk kompetens med både utveckling och förvaltning. Du integrerar e-tjänsten via BankID API och hanterar själv de FP-certifikat som krävs för kommunikation mot det.

Du behöver ha rutiner att byta ut certifikat vartannat år samt genomföra eventuella anpassningar senast 24-månader efter en ny version av vårt API publicerats. Om du köpt BankID direkt via en bank eller Valfrihetssystem är det egen integration som upphandlats.

Följ våra guider för en säker och användarvänlig integration.

Alternativ 2: Ta hjälp av återförsäljare
Om du behöver hjälp med den tekiska integrationen är detta ett bra alternativ. Återförsäljaren hanterar praktiska saker som certifikat, support och uppdateringar.

Du kan också teckna avtal med en bank, men sedan köpa de tjänster du behöver från en teknisk integratör, även om integratören inte är en återförsäljare av BankID.

Säkerhetsexpertens tips

 • Använd stark koppling mellan er tjänst och BankID.

 • Skriv tydliga underskriftstexter och använd formatteringen.

 • Säkerhetsgranska er implementation.

 • Följ våra guider för en säker och användarvänlig upplevelse.

Tangentbord_ljus_1400x930

Kundcase: Cervera

Efter att Cervera anslöt till BankID ökade kundnöjdheten och onlineförsäljningen, samtidigt som trycket på kundservice minskade.

Cervera_mobil_hemsida

Frågor och svar för företag

Här hittar du vanliga frågor och svar på frågorna om att använda BankID i dina tjänster.

ID-växling är när BankID används för att ställa ut en ny eller annan ID-metod, eller för att verifiera en användare som använder en annan ID-metod.

Exempel på otillåten ID växling:

 • Skapa ett användarkonto och ge användaren ett användarnamn och lösenord eller annan identifieringsmekanism.

 • Verifiera och bekräfta identiteten bakom ett redan upprättat användarkonto med annan identifieringsmekanism.

 • Varianter på att återställa lösenord för andra identifieringsmekanismer.

I avtalet regleras rätten att använda BankID. Bland annat är det inte tillåtet att genomföra en så kallad ID-växling. Detta beror på att BankID ges ut kostnadsfritt till användarna och kostnaderna för infrastrukturen finansieras av de förlitande parter som använder BankID i sina tjänster. E-tjänsten kan erbjuda andra identifieringssätt parallellt för sina kunder, så länge inte ID-växling sker mellan de olika metoderna.

Om du är osäker på om er tillämpning av BankID är korrekt, eller vill veta mer, kontakta er avtalspart.

Priset varierar lite beroende på vilken integratör eller bank du tecknar avtalet med. Oftast är kostnaden baserad på hur många identifieringar och underskrifter som görs.

För den privata sektorn gäller fri konkurrens för banker och återförsäljare. Offentlig sektor som använder Valfrihetssystem 2018 E-legitimeringar har dock ett fast pris per transaktion.

Ja, om de inte följer villkoren i avtalet eller bedöms ha ett bedrägligt beteende mot kunderna. Om ett företag eller en organisation har många anmälningar till ARN, Konsumentverkets Varningslista, Svensk Handels Varningslista eller liknande, kan det indikera ett bedrägligt beteende.

Det är i första hand den bank som sålt BankID till företaget som bedömer om det ska spärras. Om du upptäcker en misstänkt e-tjänst där BankID används på ett felaktigt sätt eller något verkar vara bedrägligt, rapportera till oss på abuse@bankid.com

Genom att prenumerera på vårt tekniska nyhetsbrev.

Läs mer och anmäl dig.