Driftstatus:

Tillgänglighetsredogörelse

Redogörelsen avser våra applikationer för iOS, Android, Windows och Mac och beskriver hur BankID uppfyller tillgänglighetskrav. Vi beskriver också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Finansiell ID-Teknik BID AB står bakom de här applikationerna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dem. Lagkrav kring digital tillgänglighet gäller inte oss direkt, men eftersom BankID används som en del av många tjänster som omfattas av lagkraven väljer vi att publicera den här redogörelsen.

Applikationernas tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av våra applikationer inte är helt tillgängliga. Vi har däremot inte hittat några problem som är helt ”stoppande” för någon användare. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av applikationerna

Vänd dig till din bank om du blir nekad att skaffa BankID eller har utmaningar att komma igång med tjänsten.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kan du meddela oss genom att fylla i formuläret längre ned på sidan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Läs mer om hur vi jobbar med tillgänglighet i BankID.

Teknisk information om tillgänglighetsproblem

Problem för användare med svag syn
Problem för användare med svag syn
Problem för användare med nedsatt motorik
Problem för användare med nedsatt motorik
Problem för användare med grav synnedsättning
Problem för användare med grav synnedsättning
Innehåll som är otillgängligt på grund av säkerhetsskäl
Innehåll som är otillgängligt på grund av säkerhetsskäl

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet

Om du har svårt att använda delar av våra applikationer vill vi gärna veta det så att vi kan åtgärda problemet. Fyll i informationen och skicka rapporten.

Rapportera

Vad är otillgängligt och på vilket sätt fungerar det inte?
Om du använder något hjälpmedel, ange vilket.
Ange din e-postadress om du vill ha svar från oss.

Så har vi testat applikationerna

Certifierade tillgänglighetsspecialister på Axess Lab genomför regelbundet granskningar av våra applikationer, samt tester med personer som själva använder olika tekniska hjälpmedel.

Senaste större bedömningen gjordes i mars 2023.

Mejla oss på produktinfo@bankid.com du vill ta del av detaljerade rapporter från granskningarna.