Driftstatus:

Säkerhet i fokus

BankID används för identifiering och underskrift hos Sveriges största banker, företag och myndigheter. Våra kunder har höga krav på säkerheten och det har vi också. Vår högsta prioritet är att fortsätta hålla BankID lika säkert och pålitligt som det alltid varit. Så att både företag och privatpersoner ska kunna vara trygga med att använda BankID.

Säkerhetsexpertens tips

  • Använd Säker start av BankID.

  • Skriv tydliga underskriftstexter och använd formatteringen.

  • Säkerhetsgranska er implementation.

  • Följ våra guider för en säker och användarvänlig upplevelse.

Följ våra guider

Säkerhetstester

Alla våra tjänster testas noggrant av både egna och oberoende testare för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Oberoende kodgranskning, säkerhetsanalyser och penetrationstester används både löpande och vid varje större förändring.

Certifiering och ledningssystem
Den tekniska infrastrukturen samt drift och underhåll av den är certifierad enligt ISO27001:2013. Vi arbetar med ett riskbaserat ledningssystem enligt ISO 27001:2013,COBIT samt andra standarder/best practices för elektronisk identifiering, som exempelvis EIDAS och SEL.

Granskning och rapportering
Vi genomför regelbundet oberoende granskning av våra regelverk för att säkerställa god kontroll och hantering av risker. Oberoende säkerhetsforskare, tjänster som använder BankID och användare kan rapportera in säkerhetsbrister.

Säker start blir tvingande

Senast den 1 maj 2024 behöver du börja använda Säker start av BankID i dina tjänster. Det blir säkrare för både dig och dina kunder.

Läs mer

Tydligare för kunderna med text om avsikt

Med förklarande texter kan du göra dina kunder fullt medvetna om vad avsikten med en identifiering är. Då blir det lättare för dem att upptäcka om något inte stämmer.

Läs mer

Nyheter