Driftstatus:

Säkerhet i fokus

BankID används för identifiering och underskrift hos Sveriges största banker, företag och myndigheter. Våra kunder har höga krav på säkerheten och det har vi också.

man-bank-sol

Vår högsta prioritet är att fortsätta hålla BankID lika säkert och pålitligt som det alltid varit. Så att både företag och privatpersoner kan vara trygga med att använda BankID.

BankID har revolutionerat vardagen och vunnit svenskarnas hjärtan. Senaste Novusundersökningen visar att 96 procent av svenskarna har högt förtroende för vår tjänst.

Vi granskas löpande av såväl säkerhetsexperter som revisorer och myndigheter. Under våra 20 år har vi aldrig haft ett intrång och tjänsten har varit tillgänglig hela 99,99 av tiden under det senaste året.

Tillitsnivå för BankID

BankID är certifierat enligt kvalitetsmärket svensk e-legitimation på tillitsnivå tre av fyra. Tillitsramverket och information om de granskade utfärdarna finns på DIGGs webbplats

BankID är också granskat och godkänt enligt EU:s ramverk för e-legitimationer, eIDAS-förordningen med tillitsnivå 'Väsentlig'.

Säkerhetstester

Alla våra tjänster testas noggrant av både egna och oberoende testare för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Oberoende kodgranskning, säkerhetsanalyser och penetrationstester används både löpande och vid varje större förändring.

Säkerhetstips för företag

  • Använd Säker start av BankID.

  • Skriv tydliga underskriftstexter och använd formateringen.

  • Säkerhetsgranska er implementation.

  • Följ våra guider för en säker och användarvänlig upplevelse.

Certifierade enligt ISO27001

Hela vår verksamhet är certifierad enligt ISO27001. Vår tekniska infrastruktur samt drift och underhåll av den har varit certifierad enligt ISO27001 sedan 2013, medan övriga delar har certifierats senare.

Se certifikat

Granskning och rapportering

Vi genomför regelbundet oberoende granskning av våra regelverk för att säkerställa god kontroll och hantering av risker. Oberoende säkerhetsforskare, tjänster som använder BankID och användare kan rapportera in säkerhetsbrister.

Mer om säkerhet