Driftstatus:

Säkerhet i fokus

BankID används för identifiering och underskrift hos Sveriges största banker, företag och myndigheter. Våra kunder har höga krav på säkerheten och det har vi också. Vår högsta prioritet är att fortsätta hålla BankID lika säkert och pålitligt som det alltid varit. Så att både företag och privatpersoner ska kunna vara trygga med att använda BankID.

Säkerhetsexpertens tips

  • Använd stark koppling mellan er tjänst och BankID.

  • Skriv tydliga underskriftstexter och använd formatteringen.

  • Säkerhetsgranska er implementation.

  • Följ våra guider för en säker och användarvänlig upplevelse.

Följ våra guider

Säkerhetstester

Alla våra tjänster testas noggrant av både egna och oberoende testare för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Oberoende kodgranskning, säkerhetsanalyser och penetrationstester används både löpande och vid varje större förändring.

Certifiering och ledningssystem
Den tekniska infrastrukturen samt drift och underhåll av den är certifierad enligt ISO27001:2013. Vi arbetar med ett riskbaserat ledningssystem enligt ISO 27001:2013,COBIT samt andra standarder/best practices för elektronisk identifiering, som exempelvis EIDAS och SEL.

Granskning och rapportering
Vi genomför regelbundet oberoende granskning av våra regelverk för att säkerställa god kontroll och hantering av risker. Oberoende säkerhetsforskare, tjänster som använder BankID och användare kan rapportera in säkerhetsbrister.

Höj säkerheten med stark koppling

Du vet väl att du kan lägga på extra säkerhet för dina kunder genom att använda en stark koppling mellan din tjänst och BankID?

Läs mer

Nyheter