Driftstatus:

Säkerhet i fokus

BankID används för identifiering och underskrift hos Sveriges största banker, företag och myndigheter. Våra kunder har höga krav på säkerheten och det har vi också. Vår högsta prioritet är att fortsätta hålla BankID lika säkert och pålitligt som det alltid varit. Så att både företag och privatpersoner ska kunna vara trygga med att använda BankID.

Säkerhetsexpertens tips

  • Använd Säker start av BankID.

  • Skriv tydliga underskriftstexter och använd formatteringen.

  • Säkerhetsgranska er implementation.

  • Följ våra guider för en säker och användarvänlig upplevelse.

Tangentbord_ljus_1400x930

Säkerhetstester

Alla våra tjänster testas noggrant av både egna och oberoende testare för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Oberoende kodgranskning, säkerhetsanalyser och penetrationstester används både löpande och vid varje större förändring.

Helt certifierade enligt ISO27001

Hela vår verksamhet är certifierad enligt ISO27001. Vår tekniska infrastruktur samt drift och underhåll av den har varit certifierad enligt ISO27001 sedan 2013, medan övriga delar har certifierats senare.

Granskning och rapportering

Vi genomför regelbundet oberoende granskning av våra regelverk för att säkerställa god kontroll och hantering av risker. Oberoende säkerhetsforskare, tjänster som använder BankID och användare kan rapportera in säkerhetsbrister.

Säker start blir tvingande

Senast den 1 maj 2024 behöver du börja använda Säker start av BankID i dina tjänster. Det blir säkrare för både dig och dina kunder.

Kvinna_utvecklare_1400x930

Tydligare för kunderna med text om avsikt

Med förklarande texter kan du göra dina kunder fullt medvetna om vad avsikten med en identifiering är. Då blir det lättare för dem att upptäcka om något inte stämmer.

fargglad_1400x930

Nyheter