Hos oss är säkerheten alltid i fokus

BankID används för identifiering och underskrift hos Sveriges största banker, företag och myndigheter. Våra kunder har höga krav på säkerheten och det har vi också. Både företagare och privatpersoner kan känna sig trygga med att använda BankID. Tjänsten uppdateras och utvecklas hela tiden för att möta nya hot och ökade krav på säkerhet.

Säkerhetstester

Alla våra tjänster testas noggrant av såväl egna som oberoende testare för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Oberoende kodgranskning, säkerhetsanalyser och penetrationstester används både löpande och vid varje större förändring.

Certifiering och ledningssystem

Den tekniska infrastrukturen samt drift och underhåll av den är certifierad enligt ISO27001:2013. Vi arbetar med ett riskbaserat ledningssystem enligt ISO 27001:2013,COBIT samt andra standarder/best practices för elektronisk identifiering, som exempelvis EIDAS och SEL.

Granskning och rapportering

Vi genomför regelbundet oberoende granskning av våra regelverk för att säkerställa god kontroll och hantering av risker. Oberoende säkerhetsforskare, tjänster som använder BankID och användare kan rapportera in säkerhetsbrister.