Driftstatus:

Digital underskrift

Med pålitliga digitala underskrifter kan dina kunder skriva under betalningar, ansökningar, avtal, kontrakt med mera online.

Det ger kortare ledtider, lägre trösklar och ökad kundnöjdhet.

tjej_mobil_orange_1400x930

BankID för ditt företag

  • En tjänst dina kunder känner till och litar på.

  • Hög säkerhet, 99,99 % upptid.

  • Samma giltighet som en fysisk underskrift.

  • Realtidskontroll och ett intyg för varje genomförd underskrift.

En digital bläckpenna

Med BankID kan dina kunder skriva under i dina digitala kanaler och flöden. Underskrifter används till exempel för betalningar, kontrakt och olika typer av avtal som lånehandlingar, produktavtal, användaravtal med mera. Varje gång en kund använder sitt BankID i dina tjänster görs flera kontroller i realtid för att säkerställa att allt stämmer. För varje underskrift som genomförs får du ett intyg.

Direktavslut där dina kunder är

Kunddialogerna pågår i många kanaler idag och överenskommelser kräver inte längre fysiska möten. En digital underskrift tar dialogen hela vägen fram till avslut. Digital underskrift med BankID kan användas där ditt företag har digitala kontaktytor. Vanliga exempel är webb, app, chatt, telefon.

Scrive förbättrar kundupplevelsen

Scrive är en nordisk ledare inom e-signaturer som lägger grunden för sina kunders digitala verksamheter. Scrive har djupgående förståelse av hur en integrerad och nationellt erkänd e-lösning som BankID kan påverka onboarding, kundupplevelse och användarvänlighet.

grupp-business

Säkerheten alltid viktigast

Vårt viktigaste uppdrag är att hålla BankID säkert och pålitligt, för både företag och privatpersoner. Vi arbetar proaktivt med säkerheten genom effektiva rutiner, oberoende granskningar och kontinuerliga förbättringar. Du kan vara trygg med BankID i ditt företag.

Tillval för ökad säkerhet

Så fungerar det

BankID består av en teknisk infrastruktur som ditt företag kan använda i olika tjänster och kanaler. Ditt företag kan använda BankID för både identifiering och underskrift. Du får också tillgång till vårt digitala ID-kort och flera andra funktioner. Vilka delar ditt företag använder är upp till dig, och du kan ändra dig längs vägen.

Du tecknar avtal om BankID med en bank eller en återförsäljare och både priser och innehåll i avtalen varierar.

Nyheter från oss