Driftstatus:

Riskindikation

Begär en riskindikation från oss för både identifieringar och underskrifter. Du väljer om och när du vill begära en riskindikation samt hur vi ska agera på värdet.

  • Skydda dina kunder

  • Minska risken för bedrägerirelaterade kostnader

  • Öka säkerheten i dina e-tjänster

kvinna-rod-jacka

Höj säkerheten ytterligare i dina e-tjänster och minska risken för att ditt företag används i bedrägerier. Du skyddar kunderna och behåller deras förtroende, samt minskar risken för kostnader relaterade till bedrägerihantering.

Du väljer hur det ska fungera

Du väljer i vilka flöden du vill använda möjligheten. Det är också upp till dig om du vill att vi enbart skickar resultatet till din e-tjänst, eller om du vill att vi stoppar en identifiering eller underskrift som har en riskindikation över en viss nivå. När du valt hur du vill ha det ber du din tekniker göra de tekniska justeringarna.

Anvisningar finns i vår tekniska guide

Så går det till

Anropet från din e-tjänst uppdateras med en begäran av riskindikationen och information om hur vi ska agera på den. Följande information kan skickas med begäran:

  • Kundens IP-adress

  • Starttyp: webb eller app

  • Domän/paketnamn

  • User-agent/HW/OS

  • Webbkaka/AppHWID

Kontrollera informationen noga

Felaktig information i anropet ger en felaktig riskindikation. Det kan påverka både din verksamhet och kundens upplevelse negativt. Säkerställ att du skickar in rätt och korrekt information. Detaljerade anvisningar finns i vår tekniska guide.

Indikationen kan begäras när BankID används på samma enhet som kunden besöker din e-tjänst på.

Indikationen är ett sammanvägt värde

Riskindikationen är ett sammanvägt värde av olika säkerhetskontroller. Indikationen kategoriseras som låg, medel eller hög risk. Av hänsyn till användarnas integritet samt av säkerhetsskäl kan vi inte dela detaljerad information om kontrollerna eller resultat av specifika delar.

Ett komplement till säkerhetsarbetet

Företag och myndigheter har alltid det övergripande ansvaret för säkerheten i sina tjänster. Riskindikationen från oss ska ses som ett komplement till det sammantagna säkerhetsarbetet. Hur just ditt företag, eller den myndighet du företräder, ska agera på indikationen beror också på annan information från egna riskanalyser och vilken typ av situation det handlar om. Hantering av känslig information eller överföringar av pengar kräver ofta högre försiktighet än exempelvis en tidsbokningstjänst.

Så kommer du igång

Du som redan använder BankID i dina e-tjänster kan begära riskindikation redan idag. Det enda som behövs är att du definierar hur du vill att det ska fungera och ber din tekniker göra de justeringar som behövs.

Instruktioner finns i vår tekniska guide.

Priser

Riskindikationen medför ingen extra kostnad.

Anslut ditt företag

Har ditt företag inte BankID än? Anslut dig idag och få snabb och säker identifiering och underskrift i alla dina kanaler.

Nyheter från oss