Driftstatus:

Status senast uppdaterad 2024-06-20, 22:07

Alla tjänster är igång

Planerade åtgärder

Inga systempåverkande åtgärder är planerade för närvarande.

Tidigare avbrott

Inga aktuella tidigare driftstörningar.

Få information vid BankID driftstörning

Utskicket riktar sig till företag, myndigheter och organisationer som använder BankID i sina e-tjänster.

bla-server