Driftstatus:

Formatera text

Med BankID kan dina kunder både identifiera sig och skriva under avtal digitalt i dina tjänster. Med förklarande texter kan du göra dina kunder fullt medvetna om vad de skriver på eller vad avsikten med en identifiering är.

För att göra din text extra tydlig kan du använda enkel formatering.

Kvinna_papper_1400x930

Innehåll