Med BankID på din webbplats kan du erbjuda dina kunder en trygg, enkel och välkänd lösning för ID online. Dessutom får du automatiskt resultatet av många års arbete med en säkerhet och utveckling.

De flesta svenskar använder redan BankID

Viste du att BankID redan har 8 miljoner identifierade användare och att hela 80 % av Sveriges befolkning har ett Mobilt BankID? I stort sett alla svenska banker, myndigheter och företag som tillåter elektronisk identifiering använder BankID i sina tjänster för att göra det enkelt, tryggt och säkert för sina kunder. Med BankID når du därför både befintliga och nya kunder. Alla som har ett svenskt personnummer kan hämta ut ett BankID från någon av bankerna som ingår i samarbetet.

Enklare rutiner och bättre flöden

BankID gör det möjligt för företag att skapa nya och enklare rutiner, snabba upp beslutsprocesser och utveckla nya tjänster. Några av de vanligaste användningsområdena är att inloggning, godkännande av handlingar samt underskrift av ansökningar och avtal. Med bra och pålitninga digitala flöden blir processerna snabbare och pappersförbrukningen minskar. Bra för företager, kunden och miljön.

Tryggt med en enhetlig användarupplevelse

Dina kunder kommer snabbt igång med att använda dina tjänster eftersom BankID känns igen och används på samma sätt på alla webbplatser och mobiltjänster. Din kund kan hämta ut och spärra sin e-legitimation dygnet runt. Och du kan vara trygg med att din kunds BankID är giltigt.

Ekosystemet BankID

BankID är ett ekosystem där privatpersoner och organisation är betrodda parter och kan agera med varandra.

  • Varje person som har ett BankID är verifierarade som betrodda identiteter av en svensk bank.

  • Varje leverantör som använder BankID i sina tjänster är verifierade och betrodda av en bank.