Driftstatus:

Vår första hållbarhetsrapport

2022-06-22

För 2021 har vi tagit fram vår första hållbarhetsrapport. Nu fortsätter det långsiktiga arbetet med att ytterligare förbättra hållbarheten i vår verksamhet.

Havang_1400x930

De senaste två åren har digitaliseringstakten ökat. BankID har en central roll i den digitala infrastrukturen och den svenska samhällsekonomin. I vår rapport kan du läsa om vår verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

BankID har hög säkerhet och en tillgänglighet på 99,98 procent dygnet runt, årets alla dagar. I rapporten berättar vi om hur vi arbetar för att fortsätta hålla den höga säkerhetsnivån samtidigt som vi utvecklar nya säkra och användarvänliga funktioner.

För näringslivet innebär BankID digitala möjligheter som ger bättre och säkrare kundupplevelser och gör att nya affärsmodeller kan blomstra. Läs gärna våra kundcase i rapporten.

I snart 20 års tid har vi revolutionerat vardagen med snabb och säker digital identifiering och lagt grunden för ett modernt och tillgängligt samhälle. Vårt löfte till alla som använder BankID är vår högsta prioritet:

Vi säkrar din identitet och integritet.

Läs hållbarhetsrapporten

Fler nyheter