Driftstatus:

Kontroll av ID-handling

Nu kan du begära kontroll av kundens ID-handling vid underskrift med BankID. Kontrollen ger en förstärkning som kan vara bra i situationer där extra säkerhet behövs, som exempelvis vid överföring av stora summor eller där känslig information delas.

man-mobil-laptop

Digitalt och direkt i BankID-appen

Kontrollen är helt digital och görs i BankID-appen. Kunden behöver ha ett giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort till hands. Körkort kan inte användas då de saknar chip. Kunden behöver också ha en smartphone med kamera och NFC-läsare, vilket finns i de flesta nyare telefoner.

Vi gör en kontroll mot polisen för att verifiera att ID-handlingen är äkta, giltig och tillhör rätt person. Dessutom verifieras att personen som skriver under befinner sig på samma plats som ID-handlingen.

Fota, blippa, bekräfta

För kunden innebär den extra kontrollen tre steg.

1. Fota

Kunden fotograferar sin ID-handling.

1. Fota

2. Blippa

Telefonen placeras på ID-handlingen så att läsningen kan genomföras.

2. Blippa

3. Bekräfta

Kunden bekräftar med en underskrift i BankID-appen.

Användning och kostnad

Även om det bara är två steg tar kontrollen mer tid för kunden och vi rekommenderar att du noga väljer vilka situationer du vill använda den för. Priset för underskriften blir också högre. Prata med din avtalspart för att se hur din kostnad påverkas.

Redo redan idag

Kontroll av ID-handling finns klart för användning redan nu. Prata med din avtalspart, återförsäljare eller tekniker. Tekniska instruktioner finns i vår guide (endast på engelska).