Driftstatus:

Min avsikt

Ditt företag kan skriva in text som förklarar avsikten med identifieringar era kunder gör via BankID. Motsvarande möjlighet finns också för funktionen digital underskrift som används för att skriva under avtal, lånehandlingar med mera. Med texterna blir det tydligare och enklare för kunderna att se vad de gör, och att upptäcka om något inte stämmer.

fargglad_1400x930

Tydliga texter hjälper kunderna

Du som använder BankID i dina tjänster kan välja om du vill lägga in text och i vilka situationer. Du skriver texten själv. Tydliga texter ger dina kunder en bättre överblick samt möjlighet att se om något inte stämmer, och då kunna undvika bedrägeriförsök.

Tips för en bra text:

  • Informera bara om avsikten med identifieringen. Annan information passar bättre på andra ställen och i andra sammanhang.

  • Skriv rakt på sak och kortfattat. Texten kommer i ett flöde som många tar sig igenom snabbt.

  • För avsikt med identifiering, skriv så att texten passar in på den fasta rubriken ”Min avsikt”.

Riktlinjer för ”Min avsikt”

Syftet med texterna om avsikt är att höja tydligheten och därmed göra det säkrare för kunderna. Ytorna får inte användas för marknadsföring eller försäljning. Ytan ska inte heller användas till annan information än avsikten med identifieringen, utom för att ge säkerhetsrelaterad information kopplad till identifieringen.

Skillnad mellan underskrift och identifiering

Det finns två olika tjänster i BankID, underskrift och identifiering, och de ska användas vid olika tillfällen. I en underskrift ingår man avtal eller genomför förändringar och den är likvärdig en underskrift på ett fysiskt papper. En identifiering är som att visa en ID-handling vid exempelvis inloggning på en e-tjänst eller uthämtning av ett paket.

Tekniska anvisningar

För tekniska anvisningar, se vår integrationsguide. Texterna kan också formateras.