Driftstatus:

Säkerhetsarbetet är vår högsta prioritet

2022-12-06

Vår högsta prioritet är att fortsätta hålla BankID lika säkert och pålitligt som det alltid varit.

andreasbergqvist_bankid-lo

BankID används idag för identifiering och underskrift hos fler än 6000 av Sveriges banker, företag och myndigheter. De och användarna har höga krav på säkerheten, och det har vi också.

Utökad omfattning av vår ISO-certifiering

Vår tekniska infrastruktur samt drift och underhåll av den har varit certifierad enligt ISO27001 sedan 2013. Nyligen har vi valt att utöka certifieringen så att alla delar av bolaget omfattas.

– Säkerheten är alltid det viktigaste för oss och att certifiera hela verksamheten var ett naturligt steg, säger Andreas Bergqvist, säkerhetsansvarig. Han fortsätter; Fördelen med internationella standarder är att utomstående kan få en förståelse för hur vi arbetar med säkerhet. Det är också mycket värdefullt att få kvalitén på säkerhetsarbetet granskad och verifierad av en utomstående aktör.

Säkerhetstester och granskning

Alla våra tjänster testas noggrant av både egna och oberoende testare för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Oberoende kodgranskning, säkerhetsanalyser och penetrationstester används både löpande och vid varje större förändring.

Vi genomför också regelbunden oberoende granskning av våra regelverk för att säkerställa god kontroll och hantering av risker.

Mer om vårt säkerhetsarbete

I vår hållbarhetsrapport finns mer information om BankID, vår roll i samhället och hur vi arbetar för att fortsätta vara proaktiva, tillgängliga och säkra.

Läs rapporten

BankID – säkrar din identitet och integritet

Fler nyheter