Driftstatus:

BankID med i två pilotprojekt för EU:s digitala identitetsplånbok

2022-12-15

BankID kommer vara med i första fasen av arbetet med den europeiska identitetsplånboken EUDI Wallet.

kaisa_f

BankID är Sveriges största e-legitimation och en självklar del av vår vardag. Nu står det klart att BankID kommer vara med i första fasen av arbetet med den europeiska identitetsplånboken EUDI Wallet.

– BankID har mycket gedigen expertis inom säkerhet, teknik och som experter inom digital identitet kommer vi att vara med och driva det omfattande EU-arbetet som pågår med den digitala identitetsplånboken. BankID kommer att delta i två storskaliga pilotprojekt där vår 20-åriga erfarenhet av digital identitet kommer väl till pass, säger Kaisa Fexe, Chef Marknad och affär.

EUID Wallet möjliggör ett enhetligt system för europeiska digitala identiteten som ska vara tillgänglig för alla personer bosatta i EU som vill identifiera sig eller styrka vissa personuppgifter i olika e-tjänster både online och offline för såväl offentliga som privata tjänster inom hela EU.

Två konsortier som driver pilotprojekt

BankID är med i två konsortier, EUDI Wallet Consortium (EWC) och Digital Credentials for Europe (DC4EU), som driver varsitt pilotprojekt för EU:s digitala identitetsplånbok. Syftet är att säkerställa användningsfall, säkerhet och Interoperabilitet vid ett framtida framtagande av den digitala europeiska identitetsplånboken.

EUDI Wallet Consortium (EWC)

EWC leds av svenska och finska statliga myndigheter och stöds av relevanta branschexperter från rese- och betalningsbranschen samt ett stort antal teknikpartners med erfarenhet av digital identitet, förtroendetjänster, plånboksapplikationer och integration av dessa teknologier i onlinetjänster. Fokus är att kunna tillhandahålla passagerarinformation, köp av varor och tjänster samt interaktioner mellan företag. Även betalningar och digitala identiteter för företag och organisationer inkluderas. EWC består av organisationer som representerar EU:s samtliga 27 medlemsländer.

Digital Credentials for Europe (DC4EU)

DC4EU fokuserar på EUDI Wallet kopplat till utbildning och social trygghet, vilket bland annat innefattar intyg kopplat till utbildning, yrkeskvalifikationer och det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC). DC4EU består av privata och offentliga organisationer från 23 länder (21 inom EU samt Norge och Ukraina).

Den svenska öppna modellen

DIGG har rekommenderat en svensk öppen modell för EUDI Wallet, vilket innebär att både privata och offentliga aktörer får vara utfärdare av digitala identitetsplånböcker. De roller som BankID och DIGG har i dessa två konsortium är:

  1. Utfärdare av digital identitetsplånbok.

  2. Utfärdare av PID (Personal Identifiable Data), vilket är när slutanvändarens identitet kopplas till identitetplånboken och möjliggör att fler attribut kan lagras i den.

Kontakt och mer information

Kontakta vår pressavdelning vid frågor.

Läs mer om EWC

Läs mer om DC4EU

Fler nyheter