Driftstatus:

BankID fortsatt säkert och tillgängligt

2020-04-02

BankID är en samhällsviktig tjänst och Finansiell ID-Tekniks uppdrag är att säkerställa att BankID är en säker och tillgänglig e-legitimation.

Under coronakrisen är vår bemanning och drift fortsatt säkerställd. Skyddsåtgärder görs löpande enligt kris- och kontinuitetsplaner, för att minimera potentiell smitta. Allt utifrån den rådande samhällsutvecklingen.

Säkerhetsarbetet är vårt fokus och det är viktigt att användare ska känna sig säkra och trygga vid användning av BankID. Tillgängligheten av BankID är fortsatt säkrad och vi arbetar löpande med att planera för lämpliga åtgärder, som med kort varsel kan införas om händelseutvecklingen i samhället så kräver.

Fler nyheter