Driftstatus:

BankID Keygen-licens

Ett fåtal licensierade programvaror har använts för att skapa denna produkt. För vissa av dessa programvaror måste vi inkludera licensavtalen. Dessa presenteras här.

Denna text är en översättning av den gällande originaltexten som du hittar genom att byta språket till engelska längst ned på sidan.

The Go standard libraries golang.org/x/crypto and golang.org/x/sys

https://golang.org/LICENSE

LICENS
Copyright (c) 2009 The Go Authors. Alla rättigheter förbehålls.

Licensieras enligt följande licensvillkor:

UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, TYPISKA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMƒSSIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; DATAFÖRLUST; ANVÄNDNINGSFÖRLUST; UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV JURIDISK ANSVARSTEORI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

github.com/pkg/errors

https://github.com/pkg/errors/blob/master/LICENSE

LICENS
Copyright (c) 2015, Dave Cheney dave@cheney.net Med ensamrätt.

Licensierad under BSD 2-klausullicensen: Vidaredistribution och användning i källformat och binÄra format, med eller utan Ändring, Är tillåtet under förutsättning att följande villkor uppfylls:

  1. Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och friskrivningsklausulen nedan.

  2. Vidaredistributioner i binärt format måste ha ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; DATAFÖRLUST; ANVÄNDNINGSFÖRLUST; UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV JURIDISK ANSVARSTEORI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

software.sslmate.com/src/go-pkcs12

https://github.com/pkg/errors/blob/master/LICENSE

LICENS
Copyright (c) 2015, 2018, 2019 Opsmate, Inc. Copyright (c) 2009 The Go Authors. Alla rättigheter förbehålls. Licensierad under BSD 3-ny eller reviderad licens:

Vidaredistribution och användning i källformat och binära format, med eller utan ändring, är tillåtet under förutsättning att följande villkor uppfylls:

  1. Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och friskrivningsklausulen nedan.

  2. Vidaredistributioner i binärt format måste ha ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

  3. Upphovsrättsinnehavarens namn eller bidragsgivares namn får inte användas för att främja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara, utan föregående skriftligt tillstånd.

UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; DATAFÖRLUST; ANVÄNDNINGSFÖRLUST; UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV JURIDISK ANSVARSTEORI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

Nyheter