Driftstatus:

Mobilt BankID-licens

Ett fåtal licensierade programvaror har använts för att skapa denna produkt. För vissa av dessa programvaror måste vi inkludera licensavtalen. Dessa presenteras här.

Denna text är en översättning av den gällande originaltexten som du hittar genom att byta språket till engelska längst ned på sidan.

ASN1-licens

http://lionet.info/asn1c/asn1c-license.txt

LICENS

Copyright (c) 2003-2013 Lev Walkin vlm@lionet.info. Alla rättigheter förbehålls.

Vidaredistribution och användning i källformat och binära format, med eller utan ändring, är tillåtet under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och friskrivningsklausulen nedan.

Vidaredistributioner i binärt format måste ha ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

FÖRFATTAREN OCH BIDRAGSGIVARNA TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÅR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; DATAFÖRLUST; ANVÄNDNINGSFÖRLUST; UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV JURIDISK ANSVARSTEORI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

Nyheter