Driftstatus:

Tredjepartslicenser

Ett fåtal licensierade programvaror har använts för att skapa denna produkt. För vissa av dessa programvaror måste vi inkludera licensavtalen. Dessa presenteras här.

Denna text är en översättning av den gällande originaltexten som du hittar genom att byta språket till engelska längst ned på sidan.

OpenSSL

http://www.openssl.org/source/license.html

LICENS

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alla rättigheter förbehålls.

Vidaredistribution och användning i källformat och binära format, med eller utan ändring, är tillåtet under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och friskrivningsklausulen nedan.

Vidaredistributioner i binärt format måste ha ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

I allt annonsmaterial där funktioner eller användning av denna programvara nämns måste följande meddelande visas: "Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL Project, för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" får inte användas för att främja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara, utan föregående skriftligt tillstånd. För att ansöka om skriftligt tillstånd, kontakta openssl-core@openssl.org.

Produkter som härrör från denna programvara får inte kallas "OpenSSL", och "OpenSSL" får inte heller ingå i sådana produkters namn, utan att föregående skriftligt tillstånd har inhämtats från OpenSSL Project.

Vidaredistributioner av alla slag måste innehålla följande meddelande: "Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL Project, för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

OpenSSL PROJECT TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OpenSSL PROJECT ELLER DESS BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; DATAFÖRLUST; ANVÄNDNINGSFÖRLUST; UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV JURIDISK ANSVARSTEORI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

Protocol Buffer (protobuf)

https://github.com/google/protobuf/blob/master/LICENSE

LICENS
Denna licens gäller för alla delar av Protocol Buffer utom följande:

Atomicops-stöd för generisk gcc, i src/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_generic_gcc.h. Denna fil är upphovsrättsskyddad av Red Hat Inc.

Atomicops stöd för AIX/POWER, i src/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_aix.h. Denna fil är upphovsrättsskyddad av Bloomberg Finance LP.

Andorid.mk, som är upphovsrättsskyddad av The Android Open Source Project.

Copyright 2014, Google Inc. Med ensamrätt.

Vidaredistribution och användning i källformat och binära format, med eller utan ändring, är tillåtet under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och friskrivningsklausulen nedan.

Vidaredistributioner i binärt format måste ha ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

Namnet Google Inc eller namn på bidragsgivare får inte användas för att främja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara, utan föregående skriftligt tillstånd.

UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; DATAFÖRLUST; ANVÄNDNINGSFÖRLUST; UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV JURIDISK ANSVARSTEORI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

Koden som genereras av Protocol Buffer-kompilatorn ägs av den som äger den indatafil som används för genereringen. Denna kod är inte fristående och det krävs att ett stadbibliotek länkas till koden. Detta supportbibliotek omfattas i sig av ovanstående licens.

Safelnt

https://github.com/dcleblanc/SafeInt/blob/master/LICENSE

MIT-licens
Copyright (c) 2018 Microsoft

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), att hantera programvaran utan begränsning, inklusive men utan begränsning till rättighet att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer som tillhandahålls programvaran att göra detsamma, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT JURIDISK ANSVARSTEORI (AVTAL, SKADESTÅNDSRÄTT OSV.), SOM HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, NÅGON ASPEKT AV DEN ELLER ANVÄNDNING AV DEN.

Nyheter