Driftstatus:

Skaffa BankID för test

Med ett BankID för test kan du prova vår tjänst innan du tecknar ett avtal, för att säkerställa att tjänsten uppfyller dina behov.

När du väl har ett avtal kan du använda ett test-BankID för att testa din integration och ändringar som du gör längs vägen.

Innehåll