Driftstatus:

Säker start blir tvingande från 1 maj 2024

2022-04-20

Med Säker start försvåras telefonbedrägerier.

Telefonbedrägerier är ett stort problem idag. Bedragare ansluter till e- tjänster, matar in offrets personnummer och ringer upp för att lura offret att använda BankID.

Säker start verifierar att det är samma person som använder e-tjänsten som identifierar sig med BankID. På så sätt försvåras telefonbedrägerierna. Majoriteten av bedrägerier där BankID utnyttjas sker hos e-tjänster där Säker start av BankID inte används.

Tvingande från 1 maj 2024

För att skydda både användare och e-tjänster blir Säker start av BankID tvingande för samtliga myndigheter, företag och organisationer som använder BankID i sina e-tjänster. Senaste datum för att ha lösningen i bruk är 1 maj 2024. Instruktioner och råd finns på vår webbplats.

Detta innebär säker start

Säker start innebär att alla BankID-transaktioner, för alla e-tjänster, behöver startas med:

  • Autostart när e-tjänst och BankID används i samma enhet, eller

  • Rörlig QR-kod när e-tjänst och BankID används i olika enheter.

Idag använder flera e-tjänster statisk QR-kod, men för att uppfylla de nya kraven krävs alltså rörlig QR-kod.

Lösning för telefonitjänster kommer snart

Finansiell ID-Teknik kommer ta fram en lösning för telefonitjänster där autostart eller QR-kod inte kan användas. Mer information kommer senare. E-tjänster kommer få minst ett år på sig för eventuella anpassningar i telefonitjänsterna.

Positiv kundupplevelse och säkrare tjänst

Det finns många vinster i att implementera Säker start, dels en högre säkerhet för användare hos alla tjänster och dels en större svårighet för bedragare att utnyttja BankID. Detta kommer också att bromsa felaktig och osäker användning.

Användarna får en bättre kundupplevelse med enklare användning och start av BankID samt en mer enhetlig upplevelse. Dessutom kommer användarens personnummer exponeras mindre.

Fler tekniska nyheter