Driftstatus:

Ändring för hur BankID-appen startas från inbyggd app

2020-04-30

Ändrat innehåll i det servercertifikat som används för att skydda BankID-tjänsten.

I den aktuella versionen (3.2.2) av RP-riktlinjerna (”Relying Party Guidelines”) finns en instruktion om hur man startar BankID-appen från en inbyggd Android-app. I den aktuella instruktionen står det att paketnamnet ska vara ”com.bankid.bus”.

Men nu finns det en särskild BankID-app för Huawei-enheter, och där används ett annat paketnamn. Därför är det lämpligast att inte ange paketnamnet alls. I stället rekommenderar vi att https-länkar används för alla enheter utom Android 5-enheter. Förlitande parter (relying parties) som stöder Android 5-enheter bör använda bankid-systemet.

Om kodraden ”intent.setPackage("com.bankid.bus");” tas bort kan samma kod användas för att starta BankID-appen på både Huawei-enheter och andra Android-enheter.

Den här ändringen kommer att ingå i nästa version av RP-riktlinjerna, som publiceras inom kort.

Fler tekniska nyheter