Driftstatus:

Vår NPS är 79

NPS står för Net Promoter Score och är ett sätt att mäta hur troligt det är att konsumenter skulle rekommendera ett företags produkter/tjänster till andra. Det blir på så sätt ett bra mått på hur uppskattad en tjänst är. NPS används av många företag i olika branscher.

Viktigt både för oss och dig

För oss är en bra NPS en indikator på att BankID håller måttet och uppskattas av användarna runt om i landet. Eftersom vi har över 8 miljoner användare och 6 miljarder transaktioner om året är det en bra indikator på hur vår tjänst uppfattas. Och för dig är vårt betyg en av många anledningar till att låta dina kunder att använda BankID i dina tjänster.

Vår NPS 2021

79

Användare

8 miljoner+

Transaktioner 2021

6 miljarder

En NPS på 79 är ett starkt resultat

Hur en bra NPS ser ut är lite olika mellan branscher, men generellt brukar 30 ses som bra och över 50 ses som mycket bra. Vi är med andra ord väldigt nöjda med vårt resultat på 79.

Säkert och tryggt i dina e-tjänster

Integrera BankID i dina tjänster så får du en digital identifierings- och underskriftslösning som används av många och som de allra flesta verkligen gillar, känner sig trygga med och har högt förtroende för. 96 procent av svenskarna har högt förtroende för BankID och drygt 9 av 10 svenskar känner sig säkra med att använda e-legitimationen enligt en nyligen genomförd Novusundersökning.