Driftstatus:

Nytt datum för servercertifikat med SAN

2020-04-08

Senarelagd ändring av innehållet i det servercertifikat som används för att skydda BankID-tjänsten

Som vi har meddelat tidigare kommer vi att ändra innehållet i det servercertifikat som används för att skydda BankID-tjänsten. Den här uppdaterade informationen är endast till för att meddela dig att ändringen har senarelagts till mitten av maj 2020.

Vi kommer att inkludera SAN (Subject Alternative Name) i det servercertifikat som används för att skydda BankID-tjänsten. Ändringen bör inte ha någon inverkan på din tjänst. SAN är ett standardtillägg och har använts för att skydda webbplatser i många år. Ändringen har redan utförts i testmiljön.

Obs! Den här informationen är också en påminnelse om att du endast bör lägga till CA-certifikatet som betrott i din tjänst. Har du även lagt till servercertifikatet kommer din tjänst inte att fungera när vi byter ut servercertifikatet.

Här är en sammanfattning av ändringarna:

  • Vi kommer att inkludera SAN i det servercertifikat som skyddar appapi2.bankid.com
  • Servercertifikatet ersätts i mitten av maj 2020.
  • Det CA-certifikat som utfärdar servercertifikatet ändras inte.
  • Ändringen har redan införts (i januari 2020) i testmiljön appapi2.test.bankid.com
  • Vi byter servercertifikat regelbundet. Vi vill påminna om att du inte ska sätta servercertifikatet som explicit betrott eller som enda certifikat. Endast CA-certifikatet bör sättas som betrott.

Detaljer finns i vår integrationsguide.

Läs gärna igenom riktlinjerna och FAQ-avsnittet i guiden innan du skickar frågor till oss. Tekniska frågor kan skickas till teknikinfo@bankid.com. För övriga frågor, kontakta den bank eller leverantör som du har slutit ett BankID-tjänsteavtal med.

Fler tekniska nyheter