Driftstatus:

Stöd för formaterad underskrift

2020-10-29

Nu finns det stöd för formaterad underskrift.

Det är nu möjligt att formatera den text som visas för användaren vid underskrift med BankID. Exempelvis kan olika rubriknivåer, tabeller, listor, fetstil och så vidare anv‰ndas.

Följ vår integrationsguide

Tekniska frågor kan skickas till noparse_b860748ff272d9b604349ee9b7234a35. För övriga frågor, kontakta den bank eller leverantör som du har slutit ett BankID-tjänsteavtal med.

Fler tekniska nyheter