Driftstatus:

BankID SOAP/XML API stängs av den 16 november 2020

2020-11-02

SOAP/XML-gränssnittet har ersatts med ett JSON-baserat gränssnitt.

Det gamla SOAP/XML-gränssnittet, som är tillgängligt på https://appapi2.bankid.com/rp/v4, stängs av den 16 november 2020.

Tjänster som använder det nuvarande JSON-gränssnittet, som finns på https://appapi2.bankid.com/rp/v5.1 och https://appapi2.bankid.com/rp/v5, påverkas inte av detta.

Fler tekniska nyheter