Driftstatus:

Säker och tillgänglig digital identifiering

Med hög expertis inom säkerhet och teknik har vi levererat BankID, en säker och tillgänglig e-legitimation, i 20 års tid.

tjej_glad_stan_1400x930

BankID har revolutionerat vardagen och vunnit svenskarnas hjärtan. Senaste Novusundersökningen visar att 96 procent av svenskarna har högt förtroende för vår tjänst.

Säkerheten är vår högsta prioritet och vi granskas löpande av såväl säkerhetsexperter som revisorer och myndigheter. Under våra 20 år har vi aldrig haft ett intrång och tjänsten har varit tillgänglig hela 99,99 av tiden under det senaste året.

Fyra tillitsnivåer för e-legitimationer

BankID är certifierat enligt kvalitetsmärket svensk e-legitimation på tillitsnivå tre och granskade och godkända enligt EU:s ramverk för e-legitimationer, eIDAS-förordningen med tillitsnivå väsentlig. Det svenska tillitsramverket har tillitsnivåerna ett till fyra.

Ingen mobil e-legitimation på tillitsnivå fyra

För nivå fyra finns krav som mobil lösning inte kan uppfylla. Bland annat krävs:

  • En fysisk bärare av e-legitimationen samt en del som används för att aktivera säkerhetsmodulen. Det skulle exempelvis kunna vara ett kort och säkerhetdosa.

  • Identifiering av användaren och utgivning av e-legitimation får inte ske på distans, utan ett personligt besök krävs. Både första gången och vid varje förnyande.

Hos DIGG kan du läsa mer om de olika tillitsnivåerna

Användarvänlighet är viktigt

Utöver säkerhet är också användarvänligheten viktig för oss. Snabb och säker digital identifiering lägger grunden för det digitala samhället. Enkelheten med BankID uppskattas och Sverige har väsentligt högre användande av e-legitimationer än länder med utgivning på nivå fyra. Populärast är just Mobilt BankID.

Användarvänlighet är viktigt

BankID – ett svar på statens förfrågan

För snart 20 år sedan gav staten bankerna uppdraget att tillhandahålla en nationell e-legitimation. Bankerna var vana att samarbeta kring infrastrukturer som Bankgirot och bankomater och låg långt fram med utvecklingen av internetbankerna. Bankerna grundidentifierar sina kunder, vilket är en viktig del i säker utgivning av BankID.

För pass och nationellt ID-kort har staten hand om både grundidentifieringen och utgivningen. Att staten skulle hantera detta även för e-legitimationer är en naturlig utveckling och vi välkomnar förslaget från den statliga ID-kortsutredningen (SOU 2019:14) som föreslår just detta. En statlig e-legitimation skulle vara ett bra komplement och kunna användas av e-legitimationsutfärdare vid utgivning på den svenska marknaden. Vi anser att det är angeläget att utredningens förslag att endast ID-handlingar utfärdade av polisen ska användas i samhället. För bankerna och BankID är detta viktigt vilket har framförts flera gånger till regeringen bland annat i vårt remissvar.

Fortsätter säkra din identitet och integritet

BankIDs fantastiska tillgänglighet, enkla användande och höga säkerhet kommer även i fortsättningen att vara våra ledstjärnor. Och när möjligheten kommer att ge ut BankID till ännu fler står vi redo. Tillsammans med alla användare, företag och myndigheter skapar vi ett mer jämlikt och tillgängligt samhälle.