Driftstatus:
Just nu förekommer det falska sms-utskick som ser ut att komma ifrån BankID. BankID skickar aldrig ut sms. Klicka inte på länken!

Säkert, snabbt och smidigt

Med BankID får du en stabil och säker lösning som de allra flesta av dina kunder redan använder och litar på. Dessutom får du vår kunskap från 20 år som ledande experter inom digital identifiering.

Så ansluter du ditt företag

Vi granskas av flera myndigheter

Alla godkända e-legitimationer i Sverige granskas av Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), enligt statens tillitsramverket för svensk e-legitimation. BankID står också under tillsyn av PTS, enligt eIDAS-förordningen betrodda tjänster.

En viss del av vår verksamhet täcks av Säkerhetsskyddslagen och för den delen är Länsstyrelsen i Stockholm vår säkerhetsskyddsstödjande myndighet och rapporterar säkerhetsskyddsincidenter till Säkerhetspolisen.

Utöver vad som krävs tillämpar vi också frivilligt incidentrapportering till Riksbanken, som en anpassning till det förslag till ny Riksbankslag (1/1 2023) där BankID skulle hamna under Riksbankens planerings- och kontrollansvar för fredstida kriser och lägen med höjd beredskap.

Vi skapar trygghet i ett modernt samhälle

Med BankID skriver svenskarna under avtal, lånehandlingar och sin deklaration. De identifierar sig för att kunna betala säkert på internet, logga in hos Försäkringskassan eller hämta ut paket hos postombudet. Med snabb och säker identifiering kan samhället fortsätta utvecklas utan onödiga risker för företagen eller för människors integritet. Det tycker vi är tryggt.

Kundcase: Cervera

Efter att Cervera började använda BankID i sina tjänster ökade kundnöjdheten och onlineförsäljningen, samtidigt som trycket på kundservice minskade.

Läs mer

Nyheter