For English, please see below.

Den här informationen riktar sig till utvecklare och ägare av tjänster som utnyttjar BankID. Finansiell ID-Teknik lanserar stöd för QR-kod i appen för Mobilt BankID. Detta är ytterligare ett steg för att förstärka säker användning av BankID. Med avläsning av QR-kod i BankID-appen kan användaren bekräfta den fysiska närheten mellan exempelvis sin dator och mobiltelefon. I praktiken innebär det att användaren förstärker säkerheten vid legitimering och underskrift i en tjänst som presenteras på en annan enhet än den där Mobilt BankID finns.

Tekniska anvisningar för implementation finns på https://www.bankid.com/bankid-i-dina-tjanster/rp-info. Tekniska frågor kan riktas till teknikinfo@bankid.com. För övriga frågor, vänligen kontakta den bank eller återförsäljare som ni har tecknat ett BankID-avtal med.

ENGLISH

This information is intended for developers and owners of services using BankID. The BankID service now supports QR codes. This is the most recent step for further enhancement of the security in Mobile BankID. By scanning a QR code with the BankID app, the user can confirm the proximity between e.g. a computer and a mobile phone. In practice this means that the security is increased when authenticating or signing with a Mobile BankID for a service presented on a different channel e.g. a PC.

Technical guidelines for implementation can be found at https://www.bankid.com/bankid-i-dina-tjanster/rp-info. Technical questions may be directed to teknikinfo@bankid.com. For other questions, please contact the Bank or vendor with which you have a BankID service agreement.