Finansiell ID-Teknik BID AB äger, förvaltar och vidareutvecklar BankID. Företaget som startades 2002 ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank. Våra kunder är de flesta av de stora svenska bankerna, som i sin tur säljer och förmedlar BankID till myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner.

Ordinarie styrelseledamöter

 • Martin van Aller
  Handelsbanken
 • Gert Andersson
  Länsförsäkringar Bank
 • Lars-Åke Edenfeldt
  Danske Bank i Sverige
 • Elisabeth Erikson
  Skandia
 • Hanna Gothelf
  Swedbank
 • Leif Karlsson (ordförande)
  Swedbank
 • Nicolas Moch
  SEB
 • Johan Wadmark
  Handelsbanken
 • Jessica Svantesson
  Ikano Bank

Styrelsesuppleanter

 • Mats Bengtsson
  SEB
 • Jörgen Ericsson
  Handelsbanken
 • Patrik Jönsson
  Ikano Bank
 • Anders Nygren
  Skandiabanken
 • Morten Schjøtz Pedersen
  Danske Bank
 • Johan Tjernell
  Swedbank
 • Tobias Ternstedt
  Länsförsäkringar Bank