Nordea e-legitimation blir BankID

2014-03-17


Sedan 17 mars 2014 kan Nordeas kunder hämta ut BankID på fil.

Nordea utfärdar redan Mobilt BankID och har nu även gått över till att utfärda BankID på fil. Samtidigt upphör utgivningen av Nordea e-legitimation. För att underlätta övergången har myndigheter, företag och organisationer sedan 2012 uppmanats att justera sina tjänster så att Nordea e-legitimation och BankID hanteras via samma inloggningsalternativ.

De myndigheter, företag och organisationer som har anpassat sina tjänster behöver inte längre behandla Nordeas kvarvarande e-legitimationer och BankID separat. I praktiken innebär det att ur ett användarperspektiv är Nordeas e-legitimationer från och med nu samma sak som BankID.