Nordea är nu fullt ut med i BankID

2015-03-12


Nordea utfärdar sedan en vecka tillbaka BankID på kort och kompletterar därmed sitt utbud av redan befintliga BankID på fil och Mobilt BankID. Utgivningen av Nordea e-legitimation på fil upphörde förra året. Kvarvarande Nordea e-legitimationer har nu flyttats över och tas om hand i BankIDs produktionsmiljö till dess att giltighetstiden går ut eller att de spärras. Enkelt sammanfattat kan man säga att en giltig Nordea e-legitimation på kort eller fil konverterats till BankID - helt utan att kunden påverkats.

Myndigheter, företag och organisationer har sedan 2012 kunnat justera sina tjänster så att Nordeas kvarvarande e-legitimationer och BankID hanteras via samma inloggningsalternativ för att göra övergången till BankID-infrastrukturen så smidig som möjlig. Inloggningsvalet Nordea kan därmed plockas bort.