Deklarationen 2015

2015-05-06


Drygt 2,5 miljoner personer deklarerade i år med BankID, vilket är en ökning med nästan 25% jämfört med förra året. Allra störst var ökningen med Mobilt BankID, där användningen mer än fördubblades. Totalt deklarerade ca 5,3 miljoner personer elektroniskt, dvs med e-legitimation (till överväldigande delen BankID), säkerhetskod, telefon eller sms.