Finansiell ID-Teknik vann tvist om Mobilt BankID

2020-06-17


Den 8 juni fastslog Patent- och marknadsdomstolen att Finansiell ID-Teknik har vunnit den tvist som pågått med företaget Accumulate.

Det var i maj 2017 företaget Accumulate lämnade in en stämningsansökan mot Finansiell ID-Teknik för intrång i patent, upphovsrätt och företagshemligheter. Vi på Finansiell ID-Teknik har hela tiden sedan stämningsansökan lämnades in ställt oss helt avvisande till anklagelserna och hävdat att Mobilt BankID är helt och hållet vår egen lösning.

Nu är det alltså avgjort i Patent- och marknadsdomstolen och Finansiell ID-Teknik har vunnit målet om företagshemligheter, upphovsrätt och avtalsbrott på alla punkter. Accumulate har dömts att ersätta Finansiell ID-Tekniks rättegångskostnader på 13,7 miljoner kronor.