BankID Säkerhetsprogram för Linux fasas ut

2014-04-01


Under 2014 införs successivt en ny teknologi för utgivning, inloggning och underskrift med BankID, vilket gör att äldre versioner av BankID säkerhetsprogram inte längre kommer att fungera.

I samband med teknologiskiftet har BankID bestämt att inte ta fram en ny version av BankID säkerhetsprogram för Linux, framförallt på grund av att användarbasen är så liten att utvecklings- och förvaltningskostnaderna inte går att motivera. Dessa användare hänvisas därför vänligen till Mobilt BankID i fortsättningen.