BankID ansöker om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

2018-04-26


I dag lämnar Finansiell ID-Teknik in ansökan till E-legitimationsnämnden för anslutning av BankID till kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

BankID är en viktig samhällsinfrastruktur med 7,6 miljoner användare. I år förväntas BankID användas över 3 miljarder gånger för inloggning och elektronisk underskrift hos myndigheter, banker och företag i samhället.

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation innebär att den statliga myndigheten E-legitimationsnämnden har att granska och säkerställa kvaliteten på de e-legitimationsutfärdare som finns i samhället. För användaren blir det ingen skillnad och man kommer att kunna fortsätta använda sitt BankID som vanligt. - Efter många års samarbete med E-legitimationsnämnden är vi nu framme vid en anslutning till kvalitetsmärket. Det är positivt att kvalitetsmärket finns och det är en hygienfaktor för oss att BankID finns med, säger Petter Dahl, ansvarig på Finansiell ID-Teknik BID AB.