Apple godkänner beroende till BankID

2016-06-22


All använding av Mobilt BankID är från och med idag och framöver undantagen från den Apple-regel som tidigare gjort att appar blivit avvisade i App Store p.g.a. beroende till annan app.

Det innebär att företag vars appar blivit avvisade med hänvisning till ovan nämnda regel för beroende till Mobilt BankID, nu kommer att få sina appar godkända av Apple.

Tekniska frågor kan ställas till teknikinfo@bankid.com. Övriga frågor hänvisas till den bank eller leverantör som ni har avtal med om användandet av BankID.

Föregående: Bedrägeriförsök