Driftstatus:

6 procent av svenskarna avstår från digitala tjänster

2021-11-04

Enligt rapporten ”Svenskarna och internet” använder hela 94 av befolkningen internet. Men samtidigt innebär det att 6 procent avstår, ibland på grund av okunskap, ibland på grund av rädsla.

Pandemin har skyndat på digitaliseringstakten och i årets rapport ”Svenskarna och internet” som ges ut av internetstiftelsen framgår att hela 94 av befolkningen använder internet*. Men samtidigt innebär det att 6 procent avstår, ibland på grund av okunskap, ibland på grund av rädsla. I ett modernt samhälle behöver digitala tjänster vara tillgängliga och pålitliga så att alla kan, vill och vågar använda dem.

Kunskap är nyckeln till ett inkluderande digitalt samhälle

Den digitala aspekten av livet har påverkats starkt av pandemin. Takten på den redan pågående digitaliseringen ökade och många provade tjänster som digitala vårdbesök, matinköp online och videosamtal för första gången. Enligt PostNords undersökning* hade e-handeln en tillväxt på hela 40 procent under 2020 vilket motsvarar en ökning på 35 miljarder kronor. Två av tio har börjat e-handla de senaste tre åren, de äldre tillsammans med de unga 00-talisterna i högre grad än andra. Säker e-handel har blivit en allt viktigare fråga och idag kan du identifiera dig fysiskt med ditt BankID när du hämtar ut dina paket hos PostNord eller DHL.

– BankID har blivit en samhällsviktig tjänst och med det kommer ansvar. Vi har alltid hög säkerhet och arbetar hela tiden med att utveckla tjänsten och vara tillgängliga för så många som möjligt. Vi har lanserat QR-kod för säkrare identifiering, kontroll av ID-handling och du kan alltid se din historik i BankID-appen, säger Andreas Bergqvist, Säkerhetschef hos Finansiell ID-Teknik. Vi vet att det finns en rädsla för digitala hot som kan leda till att man väljer bort att vara en del i digitaliseringen vilket kan resultera i utanförskap. Det bekräftar också rapporten från internetstiftelsen.

Idag har 98 procent av Sveriges befolkning mellan 18-65 år ett BankID. Det är en digital identifiering som kan användas till över 5000 tjänster, såväl vård som myndigheter och betallösningar. Samtidigt som digitala tjänster bidrar till ett tillgängligt samhälle på individens villkor och till att minska skillnader mellan stad och landsbygd, är risken stor att de som inte lever digitalt lämnas utanför. Det är en viktig fråga för ett socialt hållbart samhälle att förebygga och motverka detta.

Kunskap skyddar dig

Ökad kunskap, både om hur digitala tjänster fungerar och om hur hotbilden ser ut, är nyckeln till framgång. För när du vet hur något fungerar kan du enklare se när något inte stämmer eller när det ser annorlunda ut än vanligt. Och om du är van vid en process är risken mindre att du blir stressad och glömmer att kontrollera de olika stegen.

I P1 kommenterade internetstiftelsen och internetforskare den nya versionen av Svenskarna och internet. Deras uppfattning var att BankID är säkert och utgör en hörnsten i den svenska samhällsekonomin, och att osäkerheten ligger i användningen.

– Jag är övertygad om att kunskap och förståelse kring bedrägerimetoder och andra hot ger dig en bra grund och hjälper dig tänka kritiskt. Det är viktigt att förstå vad en e-legitimation är och att du aldrig får dela din kod eller logga in på uppdrag av någon annan. Här ser vi att det behövs mer information och exempel. Jag brukar exemplifiera med ett pass, det lånar du aldrig ut och det ska du inte göra med ditt BankID heller, avslutar Andreas.

Säkra tips för trygg identifiering

Följ våra tips så kan du tryggt fortsätta identifiera dig och skriva under avtal med ditt BankID.

  • Använd olika lösenord på olika ställen.

  • Läs på om olika lösenordshanterare.

  • Spara aldrig dina kontokortsuppgifter på internetbutiker.

  • Se över dina inställningar och vad du delar med vem.

*Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2021

*Postnord, e-barometern

Fler nyheter