Inloggning och identifiering

Kunden legitimerar sig i dina tjänster genom att visa sin e-legitimation och ange sin säkerhetskod. En kontroll av giltigheten för kundens BankID görs automatiskt i den BankID-integration som krävs i dina tjänster. Sedan verifieras e-legitimationen mot en aktuell spärrlista. Om e-legitimationen är giltig och korrekt säkerhetskod angivits vet du att rätt person får ta del av informationen.

Underskrift

Kunden skriver under eller godkänner dokument och handlingar i dina tjänster på samma sätt som vid inloggning och identifiering. En kontroll av giltigheten för kundens BankID görs automatiskt i den BankID-integration som krävs i dina tjänster. Om e-legitimationen är giltig och korrekt säkerhetskod angivits kan du vara säker på att det elektroniskt underskrivna avtalet är ingånget med rätt person.

image