BankID - oavsett bärare - utgör en avancerad elektronisk signatur enligt eIDAS-förordningen (EU nr 910/2014). Flera lagar tillåter underskrift med e-legitimation, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. I mars 2009 kom Penningstvättslagen (2009:62) som innebär att BankID e-legitimation är en godkänd elektronisk identifiering av kunder.

En underskrift med BankID e-legitimation är likställd med en fysisk underskrift av ett traditionellt avtal. Med andra ord är avtal och handlingar underskrivna med BankID e-legitimation precis lika juridiskt hållbara som traditionella avtal. (Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten där det krävs en fysisk underskrift).

image