BankID är en e-legitimation som finns av olika typer, fil, kort och mobilt. Ett företag eller myndighet kan välja att acceptera alla typer eller olika typer för olika tjänster.

Läs mer under BankID i dina tjänster om hur du integrerar BankID

Mobilt BankID

Mobilt BankID innebär att kunden har sin e-legitimation i en mobiltelfon eller surfplatta - oavsett operatör. För att kunden ska kunna använda Mobilt BankID krävs att BankID säkerhetsapp har installerats. Giltighetstiden för Mobilt BankID är högst 5 år.

BankID på fil

BankID på fil innebär att e-legitimationen skapas på kundens dator och används där. För att kunden ska kunna använda BankID på fil krävs att kunden har en installerad programvara på datorn, BankID säkerhetsprogram (BISP). För BankID på fil är giltighetstiden upp till 2 år.

BankID på kort

För BankID på kort krävs, förutom BankID säkerhetsprogram, även att kunden har en kortläsare och drivrutiner för kortläsaren. Giltighetstid för BankID på kort är högst 5 år.

image