Att kunna lita på vem du gör affärer med är en fundamental del i en affärstransaktion, både i den fysiska världen och på Internet. Kraven på att du ska kunna vara säker på identiteten hos den du gör affärer med har dessutom ökat enligt lag. T.ex. säger det det tredje Penningtvättsdirektivet som säger att “Företag såväl inom som utanför den finansiella sektorn behöver framöver ha en mer utvecklad kännedom om sina kunder”.

När du använder dig av BankID tar du del av resultatet av bankernas fleråriga samarbete kring en gemensam säkerhetsinfrastruktur. Ett utfärdat BankID innebär att banken går i god för att en persons identitet är säkerställd och att e-legitimationen är utfärdad till rätt person.

Ständig utveckling

BankID e-legitimation utvecklas kontinuerligt för att möta såväl nya legala krav, nya affärskrav som förändrade säkerhetsbehov. BankID uppfyller bankernas egna högt ställda krav på Internetbankssäkerhet. I dag använder majoriteten av de svenska bankerna BankID som inloggning och underskrift i sina Internet- och mobilbanker.

Rapportera säkerhetsbrist

image