Offentlig sektor

Om ni representerar offentlig sektor och är anslutna till Valfrihetssystem 2018 E-legitimering är ni välkomna att beställa BankID till era e-tjänster genom att följa 3 enkla steg.

Steg 1. Anslut till Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Om organisationen ännu inte är ansluten, vänligen kontakta DIGG - Myndigheten för digital förvaltning för information om hur ni går tillväga.

Steg 2. Anmäl anslutning till BankID

Innan ett certifikat kan skapas behöver ni fylla i blanketten Anmälan av anslutning till BankID enligt Valfrihetssystem 2018 E-legitimering och skicka den med e-post till valfrihetssystem@bankid.com.

Kontaktperson: Petter Dahl
Tel 08-411 81 50

Steg 3. Skapa och installera certifikat

Med hjälp av verktyget BankID Keygen genererar ni en certifikatbegäran som sparas som en fil (.P10). Detaljerade instruktioner hittar ni i blanketten Beställning av certifikat för anslutning till BankID.

Certifikatbegäran (.P10-filen) skickas av behörig beställare med e-post till valfrihetssystem@bankid.com.

Ert certifikat framställs inom tre vardagar och levereras via e-post till behörig beställare enligt blanketten Anmälan av anslutning till BankID enligt Valfrihetssystem 2018 E-legitimering.

Teknisk information och FAQ finns under Teknisk information. Om ni inte hittar svaret på era frågor är ni välkomna att kontakta oss på valfrihetssystem@bankid.com

image