Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar på frågorna för att använda BankID i dina tjänster.

Nej, det är bara privatpersoner med ett svenskt personnummer som kan ha BankID. Däremot går det bra att använda ditt privata BankID i e-tjänster där du har behörighet att företräda ett företag eller organisation.

Företag köper BankID-tjänsterna från en bank och till företag och banken bedömer om verksamheten och e-tjänsten är sund, laglig och följer regelverken samt om banken vill ha företaget eller organisationen som kund. Myndigheter använder Valfrihetssystemen via DIGG.

Ja, om de inte följer villkoren i avtalet eller bedöms ha ett bedrägligt beteende mot kunderna. Om ett företag eller en organisation har många anmälningar till ARN, Konsumentverkets Varningslista, Svensk Handels Varningslista eller liknande, kan det indikera ett bedrägligt beteende. Det är i första hand den bank som sålt BankID till företaget som bedömer om det ska spärras. Om du upptäcker en misstänkt e-tjänst där BankID används på ett felaktigt sätt eller något verkar vara bedrägligt, rapportera till oss på abuse@bankid.com

ID-växling är när BankID används för att ställa ut en ny eller annan ID-metod, eller för att verifiera en användare som använder en annan ID-metod.

Exempel på otillåten ID växling:

  • Skapa ett användarkonto och ge användaren ett användarnamn och lösenord eller annan legitimeringsmekanism.
  • Verifiera och bekräfta identiteten bakom ett redan upprättat användarkonto med annan legitimeringsmekanism
  • Varianter på att återställa lösenord för andra legitimeringsmekanismer

I det avtal förlitande part har tecknat regleras rätten att använda BankID. Bland annat är det inte tillåtet för förlitande part att genomföra en så kallad ID-växling. Detta beror på att BankID ges ut kostnadsfritt till användarna och kostnaderna för infrastrukturen finansieras av de förlitande parter som nyttjar BankID i sina tjänster. Dagens prismodell möjliggör inte att använda BankID på annat sätt. E-tjänsten kan tillhandahålla andra alternativa legitimeringssätt parallellt för sina kunder, så länge inte ID-växling sker mellan de olika identifieringsmetoderna. Om ni är osäkra på er tillämpning av BankID eller vill veta mer, kontakta er avtalspart för BankID.

Företag som väljer att tekniskt ansluta BankID själva behöver först teckna avtal med en bank. Därefter ansluter ni själva e-tjänsten med BankID API. Företag som behöver hjälp med den tekniska anslutning kan teckna avtal direkt med en återförsäljare.

Anslutningsguide för företag

Företags kostnad är oftast transaktionsbaserad och beror på hur många identifieringar och underskrifter som görs. För den privata sektorn råder fri konkurrens för banker och återförsäljare. Offentlig sektor som använder Valfrihetssystem 2018 E-legitimeringar har ett fast pris per transaktion.

Företaget måste antingen teckna avtal med en bank eller avtal om BankId med någon av bankernas återförsäljare.

Anslutningsguide för företag

Anslutning till BankID erbjuds via olika återförsäljare eller tekniska integratörer. Om ni vill erbjuda flera olika e-legitimationer eller inte har egen teknisk kompetens kan det vara enklare att vända sig till en återförsäljare.

Hitta återförsäljare och tekniska integratörer

Prenumerera på vårt tekniska nyhetsbrev för att ta del av information om releaser, förändringar eller nya riktlinjer.

Anmäl dig som prenumerant här

Finansiell ID Teknik AB äger, förvaltar och utvecklar BanKID. Finasiell ID Teknik AB ägs gemensamt av Danske Bank, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank.