Anslut ditt företag i tre steg

Med BankID kan dina kunder tryggt och smidigt identifiera sig och skriva under digitalt i dina tjänster. Följ stegen här nedan för att börja använda BankID i ditt företag.

1. Teckna avtal

Du kan teckna avtal med en bank eller via en återförsäljare. Tänk på att både priser och service kan skilja sig åt mellan olika aktörer. Allra vanligast är att du betalar per transaktion så att kostnaden beror på hur många identifieringar och underskrifter ditt företag gör. Går du via en återförsäljare får du ofta en helhetslösning med implementation, support och andra tekniska anslutningssätt.

Banker du kan teckna avtal med

  • Danske bank
  • Handelsbanken
  • Nordea
  • SEB
  • Swedbank

2. Anslut

För att ansluta dig till tjänsten behöver du ett så kallat FP-certifikat. Om du köpt BankID från en bank hjälper banken dig med certifikatet. Om du istället har ett avtal med en återförsäljare brukar denne hjälpa dig, beroende på vilken service som ingår i avtalet. Om det inte ingår kan du köpa till tjänsten från din återförsäljare, eller från en annan integratör.


3. Integrera

Du kan välja om du vill integrera BankID i dina tjänster själv eller ta hjälp av en återförsäljare/integratör.

Alternativ 1: Integrera själv

Detta passar dig som har teknisk kompetens med både utveckling och förvaltning i ditt företag. Du integrerar e-tjänsten via vårt BankID API och hanterar själv de FP-certifikat som krävs för kommunikation mot det.

Du behöver exempelvis ha rutiner att byta ut certifikat vartannat år samt genomföra eventuella anpassningar senast 24-månader efter en ny version av vårt API publicerats. Om du köper BankID direkt via en bank eller Valfrihetssystem är det egen integration som upphandlats.

Alternativ 2: Ta hjälp av återförsäljare/integratör

Det finns många återförsäljare eller tekniska integratörer som kan hjälpa dig med integrationen. Om du vill erbjuda flera olika e-legitimationer eller inte har den tekniska kompetensen i företaget är detta oftast det bästa alternativet. Återförsäljaren/integratören hanterar praktiska saker som certifikat, support och uppdateringar. Du kan också teckna avtal med en bank, men köpa de tjänster du behöver från en teknisk integratör, även om denne inte är en återförsäljare av BankID.