Alla tjänster igång

Senast uppdaterad 00:50

Använda BankID

Testa BankID

Installera BankID-programmet

Planerade åtgärder

Inga systempåverkande åtgärder är planerade för närvarande.

Tidigare avbrott

Det finns ingen information om tidigare avbrott.