BankID säkerhetsprogram


Här kan företagsadministratörer hämta företagsvarianten ”Enterprise” av BankID säkerhetsprogram. Företagsvarianten skiljer sig mot vanliga varianten på så sätt att den inte uppdateras automatiskt. Administratörer som hämtar denna variant måste själva ta ansvar för att minst en gång årligen uppdatera programmet för att försäkra sig om att det inte slutar fungera.

Företagsvarianten finns endast som msi-paket som levereras i en zip-fil.