Företag

Om du representerar en organisation eller ett företag och vill använda BankID i dina tjänster krävs att du tecknar avtal med en säljande BankID-bank. Detta avtal ger sedan tillgång till samtliga kunder som har ett BankID, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Information till offentlig sektor

Teckna avtal

Bankerna såväl som andra leverantörer tecknar avtal om BankID-integration i fri konkurrens med varandra. För mer information kring priser och villkor, kontakta bank och leverantör.

Lista på säljande banker

Integrera BankID i din tjänst

För att integrera behöver du följa de tekniska riktlinjerna samt varumärkesguiden om hur varumärket BankID får användas.

Här hittar du informationen

image