Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Ramavtal Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Informationsförsörjning innehåller tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande-, verksamhetsstödjande- och infrastrukturella programvaror och tjänster. På detta ramavtal kan e-legitimationstjänster/BankID avropas från ramavtalsleverantörerna.

Läs mer om ramavtalen för Informationsförsörjning: Informationsförsörjning:

image