For English click here

Vi håller för närvarande på att byta alla externa IP-adresser för BankID-tjänsten vilket påverkar hur ni når våra tjänster. Ändringen gäller både produktionsmiljön och testmiljön för BankID.

För att säkerställa att ni inte ska få några avbrott behöver ni kontrollera att ni kan nå de nya IP-adresserna. Nödvändiga anpassningar hos er kan omfatta ändring i era brandväggar för utgående trafik och rensning av DNS-cache för de tjänster som nyttjar BankID.

Tidplan för IP-adressbyte

Bytet kommer ske stegvis och vi kommer tillåta access via både de gamla och nya IP-adresserna under en period.
Överstruket = Klart.

  • 2017-10-18: Nya IP-adresser är tillgängliga för BankID-testmiljön.
  • 2017-11-08: DNS-ompekning för BankID-testmiljön. DNS-förfrågningar kommer att svara med de nya IP-adresserna.
  • 2017-12-04: Nya IP-adresser för BankID-produktionsmiljön är tillgängliga.
  • 2018-03-02: DNS-ompekning för BankID-produktionsmiljön. DNS-förfrågningar kommer att svara med de nya IP-adresserna.
  • 2018-04-18: De gamla IP-adresserna för BankID-testmiljön stängs ned och endast de nya IP-adresserna kommer att fungera.
  • 2018-04-23: De gamla IP-adresserna för BankID-produktionsmiljön stängs ned och endast de nya IP-adresserna kommer att fungera.

Tabell över gamla och nya IP-adresser

BankID-produktionsmiljö

Gammal IP-adress Ny IP-adress FQDN (Fully Qualified Domain Name)
194.242.109.201 185.198.4.13 APPAPI.BANKID.COM
194.242.109.218 185.198.4.26 APPAPI2.BANKID.COM
194.242.109.207 185.198.4.18 CAVAINTERNAL.BANKID.COM
194.242.109.208 185.198.4.19 CAVANOTIFICATION.BANKID.COM

BankID-testmiljö

Gammal IP-adress Ny IP-adress FQDN (Fully Qualified Domain Name)
194.242.109.182 185.198.6.20 APPAPI.TEST.BANKID.COM
194.242.109.188 185.198.6.24 APPAPI2.TEST.BANKID.COM
194.242.109.177 185.198.6.16 CAVAINTERNAL.TEST.BANKID.COM
194.242.109.169 185.198.6.14 CAVANOTIFICATION.TEST.BANKID.COM
image